Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Vitajte na stránke Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov

Oznamy klubu

Špeciálna výstava

SKCHŠPP srdečne pozýva chovateľov špicov a milovníkov psov na Špeciálnu výstavu špicov, ktorá sa bude konať 17. marca  2018 v Nedanovciach,

posudzovateľ: Zdenka Jílková, ČR

Uzávierka prihlášok predĺžená do 25. februára 2018

Prihlášku vyplňte:

  •  elektronicky - zaregistrujte sa na stránke klubu, pridajte do svojho profilu súťažiace psy, následne môžete vyplniť prihlášku, ktorá Vám ponúkne Vami pridané psy
  •  ručne a pošlite Slovenskou poštou !
"Oskenované prihlášky neposielajte e-mailom ale poštou"!

Ďakujeme za pochopenie !

Po skončení výstavy sa bude konať Výročná členská schôdza !

Členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31. januára 2018.

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Vedenie klubu pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
17.marca 2018 popoludní po skončení Špeciálnej výstavy. Návrhy, pripomienky a podnety
je potrebné písomne zaslať minimálne 7 dní vopred tajomníkovi klubu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Členské na rok 2018

Pripomíname všetkým členom SKCHŠPP, že členské na rok 2018 treba zaplatiť do 31. januára 2018, inak Vám členstvo v klube zaniká. Viď. zápisnica z členskej schôdze konanej 13.apríla 2013.

Klubový oznam

KLUBOVÝ OZNAM

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2017 prejednalo návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov na úpravu udeľovania čakateľstva CAC na výstavách na Slovensku.

Prezídium SKJ prijalo nasledovné uznesenie:

Prezídium SKJ schvaľuje zmenu systému udeľovania CAC/CAJC u plemena Nemecký špic pri udeľovaní CAC, CACIB, BOB na medzinárodných, národnej a celoštátnych výstavách od 1.1.2018 nasledovne:

CAC, CAJC, CACIB, BOB budú udeľované podľa rozdelenia:

1.Nemecký špic vlčí

2.Nemecký špic veľký biely

3.Nemecký špic veľký čierny a hnedý

4.Nemecký špic stredný biely

5.Nemecký špic stredný čierny a hnedý

6.Nemecký špic stredný nové farby

7.Nemecký špic malý biely

8.Nemecký špic malý čierny a hnedý

9.Nemecký špic malý nové farby

10.Nemecký špic trpasličí/pomeranian

Manuál k elektronickej prihláške

Pripravili sme pre Vás novú verziu klubovej stránky, ktorá okrem toho, že je rezponzívna (optimalizovaná pre mobily a tablety), ponúka aj inovovaný systém elektronických prihlášok.

Ak chcete svojho psíka  prihlásiť na výstavu elektronicky, postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa na stránke. Po vyplnení údajov Vám stránka automaticky odošle e-mail s odkazom a až po jeho odkliknutí bude Vaša registrácia úspešne zrealizovaná. Môže sa stať, že Váš mailový klient (Outlook, Google a pod.) označí potvrdzovací email ako spam, preto ak neobdržíte mail do 5 minút, skontrolujte prosím kôš, či sa nenachádza v ňom.
  1. Po prihlásení na stránku budete presmerovaný na svoj účet. V sivej lište na vrchu stánky sa nachádza menu s odkazmi. Pomocou tlačítka „Pridaj moje psy“ nahrajte do databázy svojich psíkov vrátane PP. Po pridaní psa sa jeho profil automaticky zobrazí v tabuľke Moje psy, kde ho môžete podľa potreby editovať za pomoci odkazu „Upraviť“.

Profil psa ostáva uložený aj pre výstavy konané v budúcnosti.

  1. Po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich krokov môžete vyplňovať prihlášku. V kolónke pes vyberte príslušného psa pridaného v predchádzajúcom kroku. Po stlačení tlačítka „Odoslať“ je Vaša prihláška odoslaná klubu, uložená v databáze a zobrazí sa aj vo Vašom profile v tabuľke  Zoznam prihlášok na výstavy.

Tieto stránky reprezentujú klub, ktorý nesie názov Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov.

Vznik nášho klubu siaha do roku 1997, kedy bol zaregistrovaný na Slovenskej kynologickej jednote vtedajším prípravným výborom. Od tohto roku klub zastrešuje plemeno nemecký špic a neskôr pribudlo plemeno Kanaanský pes.

K úlohám klubu patrí:

  • Združovanie všetkých záujemcov o kynológiu v rámci SR starostlivosť a o rozvoj a propagáciu čistokrvných psov a zachovanie štandardov FCI u chovaných plemien
  • Podporovanie reprezentácie slovenskej kynológie doma i v zahraničí.
  • Organizovanie kynologických akcií - výstav
  • Poskytovanie administratívno-organizačných služieb svojim členom

          Vaše príspevky na stránku, spresnenie evidencie psov, vrhov, chovateľských stanic i fotografie zasielajte prosím na e-mail:                                                                                                                      bielezlato@gmail.com