Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Vitajte na stránke Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov

Oznamy klubu

Termín platby sa blíži

Pripomíname všetkým členom klubu, že sa termín nahlásenia členov na klubovú akciu  blíži do konca mája treba sa prihlásiť a zaplatiť hotel na dvojdňovú akciu klubu z príležitosti 20. výročia založenia SKCHŠPP, ktorú sme si chválili na členskej schôdzi.

Klubová výstava špicov - Rakúsko

Rakúsky klub špicov srdečne pozýva chovateľov špicov a milovníkov psov na Klubovú výstavu špicov, ktorá sa bude konať 2. júla  2017 v Rakúsku,

posudzovateľ:PhylisPoduschka - Aigner

Bližšie informácie viď. príloha

20.výročie založenia SKCHŠPP

Pri príležitosti 20.výročia založenia SKCHŠPP schválila ČS 18.3.2017 dvojdňovú klubovú akciu v dňoch 22.-23. septembra 2017. V piatok 22.9. sa uskutoční posedenie so slávnostnou večerou a v sobotu 23.9. Špeciálna výstava, na ktorú sme pozvali rozhodkyňu p. Yanu  Adolfovnu Gavrilovu z Ruska.  Akcia sa uskutoční v peknom horskom prostredí  - Hotel Lomy  Horná Ves.  Objekt sa nachádza na trase Partizánske – Žarnovica, 2 km za obcou Horná Ves je odbočka, ktorá Vás po piatich km privedie k hotelu / vid. www.hotellomy.sk /

ČS zároveň schválila, že ubytovanie z piatka na sobotu si všetci záujemci  uhradia sami. Cena  za osobu/noc je 12,-€ + 3,-€ za každého psa. Keďže sme povinný s predstihom nahlásiť počet osôb a pobyt zálohovať, žiadame všetkých, ktorí majú záujem o ubytovanie zaplatiť sumu podľa počtu osôb / za psov budete platiť až na mieste!!!/ na účet klubu a kópiu dokladu s nahlásením svojho záujmu poslať tajomníčke klubu /e-mailom/. TERMÍN DO KONCA MÁJA 2017!!!   Tešíme sa Vašu účasť!

Plán výstav v roku 2017

Špeciálna výstava  18.3.2017   Nedanovce
Špeciálna výstava  23.9.2017   Nedanovce
Klubová výstava     11.11.2017  Nedanovce

Manuál k elektronickej prihláške

Pripravili sme pre Vás novú verziu klubovej stránky, ktorá okrem toho, že je rezponzívna (optimalizovaná pre mobily a tablety), ponúka aj inovovaný systém elektronických prihlášok.

Ak chcete svojho psíka  prihlásiť na výstavu elektronicky, postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa na stránke. Po vyplnení údajov Vám stránka automaticky odošle e-mail s odkazom a až po jeho odkliknutí bude Vaša registrácia úspešne zrealizovaná. Môže sa stať, že Váš mailový klient (Outlook, Google a pod.) označí potvrdzovací email ako spam, preto ak neobdržíte mail do 5 minút, skontrolujte prosím kôš, či sa nenachádza v ňom.
  1. Po prihlásení na stránku budete presmerovaný na svoj účet. V sivej lište na vrchu stánky sa nachádza menu s odkazmi. Pomocou tlačítka „Pridaj moje psy“ nahrajte do databázy svojich psíkov vrátane PP. Po pridaní psa sa jeho profil automaticky zobrazí v tabuľke Moje psy, kde ho môžete podľa potreby editovať za pomoci odkazu „Upraviť“.

Profil psa ostáva uložený aj pre výstavy konané v budúcnosti.

  1. Po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich krokov môžete vyplňovať prihlášku. V kolónke pes vyberte príslušného psa pridaného v predchádzajúcom kroku. Po stlačení tlačítka „Odoslať“ je Vaša prihláška odoslaná klubu, uložená v databáze a zobrazí sa aj vo Vašom profile v tabuľke  Zoznam prihlášok na výstavy.

Tieto stránky reprezentujú klub, ktorý nesie názov Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov.

Vznik nášho klubu siaha do roku 1997, kedy bol zaregistrovaný na Slovenskej kynologickej jednote vtedajším prípravným výborom. Od tohto roku klub zastrešuje plemeno nemecký špic a neskôr pribudlo plemeno Kanaanský pes.

K úlohám klubu patrí:

  • Združovanie všetkých záujemcov o kynológiu v rámci SR starostlivosť a o rozvoj a propagáciu čistokrvných psov a zachovanie štandardov FCI u chovaných plemien
  • Podporovanie reprezentácie slovenskej kynológie doma i v zahraničí.
  • Organizovanie kynologických akcií - výstav
  • Poskytovanie administratívno-organizačných služieb svojim členom

          Vaše príspevky na stránku, spresnenie evidencie psov, vrhov, chovateľských stanic i fotografie zasielajte prosím na e-mail:                                                                                                                      bielezlato@gmail.com